Pekcan Hukuk Bürosu olarak mülkiyet sahiplerine ve yerli/yabancı yatırımcılara mülkiyet devri, kiralaması ve yönetimi konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kadastro, orman ve 2B davaları, kamulaştırma davaları, kat mülkiyeti değişiklikleri, tapu işlemleri, kira sözleşmelerinin hazırlanması veya hazır sözleşmelere yorum verilmesi, ipotek, yabancıların taşınmaz edinme hakkı ve imar sorunları ile ilgili konularda destek vermekteyiz.

Gayrimenkul Hukuku alanında sunulan başlıca hukuki hizmetleri şu şekildedir;

 •  Kentsel dönüşüm,
 •  Kamulaştırma,
 •  Kamulaştırmasız el atma,
 •  Gayrimenkul ile ilgili işlemlerin devlet kurumları nezdinde tamamlanması
 •  Gayrimenkul üzerinde ipotek, satış vaadi, intifa hakkı, geçit hakkı tesisi ile bu haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi ve bunlar hakkındaki davaların tesisi,
 •  Due Diligence (Hukuki durum tespitinin yapılması ve rapor hazırlanması)
 •  Kira sözleşmeleri,
 •  Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri,
 •  Kentsel dönüşüm projeleri,
 •  Yatırım projelerine danışmanlık,
 •  Kentsel dönüşüm projelerine danışmanlık,
 •  Gayrimenkul alım satım, kiralama, yapı ve inşaat sözleşmelerinin hazırlanması. Bu sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların çözülmesi
 •  Projelerin çevre ve imar mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi,
 •  İnşaat hizmeti kamu ihaleleri.