Genel

İş Hukukunda Yeni Bir Kavram – Bilgi Uçurmak (Whistleblowing)

İş Hukukunda Yeni Bir Kavram – Bilgi Uçurmak (Whistleblowing)

Son zamanlarda sıkça duymaya başladığımız whistleblowing kavramı yasal düzenlemelerin ve bu doğrultuda şirketlerin iç politika ve uygulamalarının konusu olmaya başladı. Avrupa Birliği 8 Haziran 2016 tarihli Direktifinde whistleblowing kavramına yollama yaptı ve uygulamalar üye ülkelerde farklı şekilde yapılıyor. Türkiye’de whistleblowing her ne kadar mevzuatta münferiden düzenlenmese de yurt dışı bağlantılı şirketlerin gündemine girdi bile. Biz de bu alanda Türk hukuku…

Daha Fazla

UETS Adresinize Gelen E-Tebligatlardan Haberdar Olmamanız Sebebiyle Borçlu Çıkabilirsiniz

UETS Adresinize Gelen E-Tebligatlardan Haberdar Olmamanız Sebebiyle Borçlu Çıkabilirsiniz

Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A.Ş tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sisteme UETS adı veriliyor. Son günlerde UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) üzerinden gelen tebligatların şirket yetkilileri veya çalışanlar tarafından kontrol edilmemesi sebebiyle çok sayıda hak kaybı meydana gelmektedir. Kötü niyetle başlatılan ilamsız takiplerde ödeme emrine süresinde itiraz edilmemesi akabinde icra takiplerinin kesinleşmesi…

Daha Fazla

OSB’lerde Yaşanan Elektrik Kesintisi Üzerine İş Hukuku Perspektifinden Değelendirme

OSB’lerde Yaşanan Elektrik Kesintisi Üzerine İş Hukuku Perspektifinden Değelendirme

Gaz akışına dair teknik sorunların yanı sıra İran’ın kışın artan iç talebi ve yetersiz altyapısı nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara istinaden BOTAŞ’ın sanayi kuruluşlarına ve doğalgazla elektrik üreten santrallere gönderdiği talimatta günlük tüketimlerin ortalamanın yüzde 60’ı ile sınırlandırıldığı açıklanmıştır. TEİAŞ internet sitesinde yayınlanan duyuru uyarınca; söz konusu arızadan dolayı Doğalgaz Kombine Çevrim Santrallerine gaz kısıntısı uygulanacağı ve arz talep dengesinin sağlanması…

Daha Fazla

Maaşına Sıklıkla Haciz Gelen İşçinin İş Akdine Son Verilebilir mi?

Maaşına Sıklıkla Haciz Gelen İşçinin İş Akdine Son Verilebilir mi?

Günümüz ekonomik koşullarında finansal okur yazarlık bilgisine sahip olmayan ve bütçesini planlayamayan bazı işçilerin ödeme dengelerinin bozulduğunu gözlemlemekteyiz. Bir işçi hakkında işverenliğe tebliğ olan onlarca maaş haczi müzekkeresi nedeniyle; işverenlik bünyesindeki insan kaynakları ve muhasebe çalışanlarına külfet yüklenmekte, avukat aracılığıyla sunulan maaş haczi yanıtları işveren için vekalet harcı ve baro pulu ücreti gibi maliyetler yaratmakta, en önemlisi de maaş haczine…

Daha Fazla

İstifa Eden Çalışana Kıdem Tazminatı Ödenmesi Gerekebilir mi?

İstifa Eden Çalışana Kıdem Tazminatı Ödenmesi Gerekebilir mi?

İş akdinin herhangi bir haklı bir sebep olmaksızın çalışan tarafından feshedilmesi iş hukukunda istifa olarak kabul edilir. Ancak çalışanların istifa dilekçesindeki iradesinin fesada uğratılması oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Çalışanların evlilik, evlenme, askerlik gibi nedenlerle istifa etme halleri bir kenarda tutulursa, haklı sebebi olmadan istifa ederek işten ayrılan çalışan kural olarak kıdem tazminatına hak kazanamaz. Bazı durumlarda ise çalışanın istifası…

Daha Fazla

2018 KVKK Kurul Kararları Özet

2018 KVKK Kurul Kararları Özet

1.          2018 Kararları 1.1.     Köşe yazısında gerçek kişinin isminin geçmesi – 2 Ağustos 2018 Bir gerçek kişinin kişisel veri niteliğindeki adının geçtiği bir gazetedeki köşe yazısının silinmesi talebidir. İlgili kişinin hala kamuya ilgilendiren bir konumda olması sebebiyle konu basın özgürlüğü kapsamındadır. 1.2.     Özel nitelikli kişisel verilerin internet ve sosyal medya mecralarında paylaşılması Doktorların veri sorumlusuna ait mobil bir uygulamadan bir…

Daha Fazla