Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A.Ş tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sisteme UETS adı veriliyor. Son günlerde UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) üzerinden gelen tebligatların şirket yetkilileri veya çalışanlar tarafından kontrol edilmemesi sebebiyle çok sayıda hak kaybı meydana gelmektedir.

Kötü niyetle başlatılan ilamsız takiplerde ödeme emrine süresinde itiraz edilmemesi akabinde icra takiplerinin kesinleşmesi sonucunda haciz işlemi yapılması sebebiyle bankalardaki hesapların kullanılamaz hale gelmesi, araç ve gayrimenkullere haciz uygulanması, 89/1, 2 ve 3 usulü olarak adlandırılan üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların haczi maksadıyla gönderilen haciz ihbarnamelerine itiraz edilmemesi ya da süresinde menfi tespit davası açılmaması sonucunda hiç borçlu olunmayan bir şirketin borcu dolayısıyla dosyaya borçlu olarak taraf kaydı yapılması, dava dilekçelerinin tebliğinden haberdar olunmaması sebebiyle cevap sürelerinin kaçması ve benzeri durumlarla sıklıkla karşılaşılmaktadır.

15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 48 inci maddesi ile 7201 sayılı Tebligat Kanunun, Elektronik Tebligatı düzenleyen 7/a maddesi değiştirilerek, özel hukuk tüzel kişilerinin 01.01.2019 tarihinden sonra Tebligat Kanununca yapılacak tebligatları elektronik olarak alması zorunlu tutulmuştur.

Bu kapsamda sermaye şirketlerinin de tebligatlarını bu yolla alması zorunlu hale gelmiş, Ticaret Bakanlığı’nca şirketler için birer UETS adresi oluşturulmuş ve şirketlere tebliğ edilmiştir. Ancak bu durumdan haberdar olmayan şirketler UETS hesaplarını kontrol etmemekte ve ciddi risklerle karşı karşıya bulunmaktadır.

Yargıtay uygulamasına göre; Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Tebligatın önce ya da sonra okunmuş olması, tebliğ tarihini etkilemez. Bu nedenle UETS hesaplarınıza tebligat geldiğinde, cep telefonlarına veya e- posta hesaplarına bildirim yapılabilmesi için UETS profillerine iletişim bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Bu hususta şirket içinde duyuruların yapılması faydalı olacaktır. Ayrıca sistemsel arızalar nedeniyle bildirim gelmemesi ihtimaline binaen UETS hesaplarının haftada en geç 1-2 defa manuel olarak kontrol edilmesi önem arz etmektedir. En kısa sürede UETS hesaplarınızı kontrol etmeniz gerektiği hususunu önemine binaen bilgilerinize sunarız.