Pekcan Hukuk Bürosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ihtilafları konusunda işverenlerin temsilinde ciddi ve saygın bir birikime sahiptir. Türkiye’nin muhtelif sektörlerde önde gelen kurumsal şirketlerine ve uluslararası şirketlere bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik ve iş güvenliği konularında kapsamlı danışmanlık, süreç yönetimi ve dava hizmeti vermektedir. İnsan kaynakları konusunda ise şirket iç yönetim yapılanmalarının iş hukuku mevzuatına uygunluğunun sağlanması için yönlendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında dava ve danışmanlık hizmetlerimiz ana hatlarıyla aşağıda sayılmıştır:

  •  İşe iade, hizmet tespiti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık ücretli izin ve genel tatil tazminatlarının takibi, mobbing, iş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ve rücu davaları,
  •  Kanunsuz grevin tespiti davaları,
  •  Sendikal tazminat davaları,
  •  İş hukukunu ve iş ilişkisini ilgilendiren her türlü sözleşmenin ve belgenin hazırlanması,
  •  Fesih prosedürünün yürütülmesi konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
  •  Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılma, ve
  •  İşverenlerin taleplerine göre, işveren üst düzey yöneticilerine yönelik seminer/eğitim programları düzenlenmesi.