6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, daha önce uygulamada yer almayan birçok kavramı ve yükümlülüğü hayatımıza dahil etmiş bulunmaktadır.

KVKK uyarınca;

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile, yıllık çalışan sayısı 50’den az veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için ; Veri İşleme İç Envanteri oluşturma, Aydınlatma Metni, Açık Rıza Metni, Saklama ve İmha Politikası hazırlama ile “VERBİS” kayıt yükümlülüğü getirilmiştir.

Yukarıda ayrıca ve açıkça sayılan veri sorumlularına dahil olmayan işletmeler bakımındansa, veri işleme faaliyetleri çerçevesinde aydınlatma ve lüzum varsa açık rıza metni hazırlama, veri güvenliğine ilişkin önlem alma yükümlülüğü getirilmiş olup ilgili veri sorumlularına ilişkin işbu yükümlülükler herhangi bir erteleme olmaksızın devam etmektedir. Bunun yanında yukarıda yazılı kıstaslara girmeyen gerçek ve tüzel kişiler de mevzuata uygun olarak faaliyetlerine devam etmek durumdadırlar.

Pekcan Hukuk Bürosu olarak 6698 Sayılı KVKK kapsamında müvekkillerimize aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:

Birim yetkilileri ile birim süreçlerinin tespiti ve veri işleme faaliyeti hakkında çalışma yapılması,

Veri işlemeye dayanak belgelerin belirlenmesi ve incelenmesi,

Veri işleme süreçlerinin tespiti ve veri işleme faaliyeti hakkında çalışma yapılması,

Mevcut iş süreçlerinin incelenmesi ve tespiti,

Her bir iş süreci özelinde veri ile buluşma şekli ve anının tespiti,

Her bir iş süreci özelinde işlenen veri kategorilerinin incelenmesi ve verilerin hukuka uygunluk, amaç, aktarım yöntemlerine göre analiz edilmesi,

Veri kategorilerinin saklama süre ve yöntemlerinin belirlenmesi,

İşlenen her tür veri için her bir süreç özelinde idari ve teknik tedbirlerin tespitinin yapılması,

Şirketin departmanlarının tek tek incelenmesi neticesinde yapılan tespitlerin teyidi,

Dahil olunan veri sorumlusu kategorisi uyarınca kanunen zaruri tutulan belgelerin hazırlanması,

Müvekkillerin müşteri, iş ortakları, çalışanları ile akdettikleri sözleşmelerin incelenmesi ve revize edilmesi,

Müvekkillerin kullandıkları veri işleme, kayıt ve depolama sistemlerinin ilgili Kanun’a uygun hale getirilmesi,

Veri sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara şirket içi eğitim faaliyetlerinin sunulması.

Hukuk büromuz, Bilişim Hukuku’nun bir dalı olarak değerlendirilen KVKK Uyum Projelerinde yüzlerce müvekkiline kaliteli hizmet anlayışıyla destek vermiş ve vermeye devam etmektedir.