Pekcan Hukuk Bürosu başta sigorta sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü, oluşan hasarların tazmini ve araç değer kaybı olmak üzere geniş bir yelpazede müvekkillerine hizmet vermektedir.

Bu alanda sağladığımız başlıca hukuki hizmetler;

  •  Mevzuat kapsamında trafik kazası neticesinde meydana gelen araç değer kaybı tespiti, araç değer kaybı hesaplama ve meydana gelen kaybın tazmini için araç değer kaybı davası, sigorta tahkim sürecinin yürütülmesi,
  •  Kasko, havacılık ve deniz sigortası ile ilgili ihtilaflar ve ihtilafın dava takibi yoluyla çözülmesi,
  •  Kaza sigortalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat talepleri, sigorta bedelinin tahsili,
  •  Sel, yangın, deprem vs. afetler neticesinde oluşan sigorta alacak ve tazminatların dava takibi,
  •  Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih ve cayma işlemleri,
  •  Sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlali halinde doğan ihtilafların takibi,
  •  Zarar sigortaları, zorunlu sorumluluk sigortalarından kaynaklanan ihtilaflar.