Pekcan Hukuk Bürosu, sözleşmeler hukuku ile ilgili olarak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere ihtiyaçları çerçevesinde, aşağıda belirtilen hususlarda, konusunda uzman bir ekip ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

  •  Ticari sözleşmelerin akdedilmesi hususunda imza sürecinden önce müzakereler yapılması,
  •  Sözleşme serbestisi ilkesi çerçevesinde her türlü sözleşmenin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanması ve hukuki görüş bildirilmesi,
  •  Önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesi ve değişiklik önerilerinin getirilmesi,
  •  Sözleşmelerden ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesiyle ilgili dava ve işlemlerin yürütülmesi.