Pekcan Hukuk Bürosu, Ulusal ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı alanında her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetini müvekkillerine sağlamaktadır. Bu hizmetler;

  •  Yüklerin taşınmasında yaşanan gecikmeler sonrası oluşacak maddi kayıplara ilişkin talepler,
  • Yükleme ve boşaltma sırasında oluşacak problemler ve zararlardan doğan sorumluluğun hesaplanması, bu sorumluluktan kurtulma ve tazminat talepleri,
  •  Kaçakçılık ile ilgili sorunların çözümü,
  •  Karayolu ile Yük Taşıması Hakkında Konvansiyon Uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlık hizmetleri,
  •  Gümrük ve transit rejimine dair işlemler