Şirketler Hukuku

Hukuk Büromuz, Şirketler Hukuku kapsamında sermaye şirketlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü hukuki hizmeti sağlamaktadır. Bu kapsamda büromuzun verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Türkiye’de şirket kuruluşu işlemlerinin yerine getirilmesi, yabancı veya yerli şirketlerin Türkiye’de şube ve/veya irtibat bürosu kuruluşlarının yapılması,
 • Türk Şirketlerinin yurtdışında şirket kuruluşlarına ilişkin olarak yabancı bürolarla işbirliği içerisinde çalışarak işlemlerin takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması,
 • Ortak Girişim (İş Birliği) ve Konsorsiyum sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi
 • Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi ve bu kapsamda; yönetim kurulu/genel kurul kararlarının hazırlanması, genel kurullarının organize edilmesi, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal dokümanların hazırlanması,
 • Sermaye artışı veya azalışı işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
 • İhtiyaca uygun, spesifik sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi,
 • Birleşme ve devralma anlaşmalarının yapılması, durum tespit (due diligence) çalışmalarının yapılması ve hazırlanması, birleşme ve devralma ile ilgili her türlü belgenin hazırlanması
 • Hisse devir sözleşmelerinin, hissedarlar sözleşmelerinin, oy sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,
 • Uluslararası işlem ve muamelelerin yapılması hususunda hukuki danışmanlık verilmesi.

Ticaret Hukuku

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, ticari ilişkilerin sağlıklı bir şekilde kurulması, devam etmesi ve sonlandırılması adına, oldukça önemli düzenlemelerde bulunmaktadır. Bu düzenlemelere göre, ticaret hukuku üç ana bölüme ayrılmıştır. Pekcan Hukuk Bürosu, Türk Ticaret Hukuku’nun ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve şirketler hukuku olarak ayrılan üç ana bölümünde de, hem dava avukatlığı hizmeti hem de danışmanlık hizmeti vermektedir. Kıymetli evrak hukukuna, ticari işletme hukukuna ve şirketler hukukuna dair hukuki bir problem yaşamanız halinde Ticaret Hukuku’nda uzman bir avukata danışılması önem arz etmektedir.

Öyle ki, haksız rekabet hükümlerine aykırı olarak davranan bir firma nedeniyle yahut karşılıksız çek, bono veya poliçe nedeniyle bir mağduriyet, bir hak kaybı yaşanabilmektedir. Bu doğrultuda, mağduriyetin çözümü için gerçekleştirilmesi gereken işlemler oldukça teknik ve karmaşık işlemler olabilmektedir. Nitekim yanlış ya da eksik bir işlem gerçekleştirilmesi durumunda şirket ya da şirket ortağı olarak ciddi hak kayıpları yaşanmaması adına mutlaka uzman bir ekipten hukuki yardım alınmalıdır. Bu kapsamda, ticari faaliyetten doğan uyuşmazlıklar, şirket faaliyetleri sonucu ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve haksız rekabetten meydana gelen sorunlarınız için Pekcan Hukuk Bürosu olarak hem uzman görüşleri ile danışmanlık; hem de dava yolu ile hızlı ve profesyonel çözümler üretmektedir.

Anonim Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu Hakkında:

Belirtilmesi gereken bir diğer husus ise, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda sermaye miktarları en az 250.000 ve daha fazlası olan anonim şirketler için sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğudur. Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde ise, ilgili maddenin devamında da ön görüldüğü üzere “Hükme aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir. Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri kanunları ile diğer kanun hükümleri saklıdır.” Cumhuriyet Savcısı tarafından idari para cezası yaptırımı uygulanma tehlikesini bertaraf edebilmek adına, ilgili yükümlülüğünüzü yerine getirmeniz tavsiye edilmektedir.

Pekcan Hukuk Bürosu şirketler hukuku, sigorta hukuku, kambiyo davaları, haksız rekabet davaları açılması ve yürütülmesi ile kooperatif hukuku sonucu meydana gelen anlaşmazlıkların çözümü için gerekli hukuki desteği ve danışmanlık hizmetini profesyonel şekilde sunmaktadır.

 • Ticaret Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetlerimiz:
 • Ticari Şirketlerin Kurulumu ve Hissedarlık Anlaşmaları
 • Ticari İşletmenin Devri
 • Ticari İşletmenin Kuruluşu
 • Ticari İşletme Rehni
 • Teminat Mektupları
 • Garanti Sözleşmesi
 • Ticari Şirketlerin Genel Kurulu Kararlarının İptali
 • Ticari Şirketlerin Yönetim Kurulu Kararlarına İlişkin Davalar
 • Ticari Şirketlerin Birleşmeleri ve Devralınmaları
 • Ticari Şirketlerin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
 • Ticari Uyuşmazlıklardan Kaynaklanan Davalar
 • Sigorta Hukuku
 • Kambiyo Davaları
 • Haksız Rekabet Davaları
 • Bankacılık ve Finans Hukuku Davaları
 • Tahkim Davaları
 • Kooperatif Hukukuna ilişkin Davalar