Tüketici Hukuku alanında sunulan hizmetler özellikle şunlardır:

  •  Ayıplı mal veya ayıplı hizmetlerden kaynaklanan hak ihlallerinin çözümü,
  •  Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler,
  •  Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen dava ve uyuşmazlıkların takibi,
  •  Satıcı ve alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri ve uyuşmazlığın protokol ile çözümlenmesi,
  •  Gerekli sertifika ve belgelerin alınması,
  •  Ürünleri kullanma kılavuzlarının hazırlanması,
  •  Mesafeli satışlar (internet üzerinden yapılan satışlar) ile ilgili olarak altyapı ve sözleşmelerin hazırlanması,
  •  Reklamların, Tüketici Mevzuatına ve bu konudaki yetkili kamu otoritesinin uygulamasına uygun şekilde hazırlanması için hukuki danışmanlık verilmesi.