Haberler

İşyeri Kira Sözleşmelerinde Erteleme

İşyeri Kira Sözleşmelerinde Erteleme

Türk Borçlar Kanunu’nun (“Kanun”) geçici 2. maddesi uyarınca, tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerinin taraf olduğu işyeri kiralarında, Kanun’un 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354. maddeleri 01.07.2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle ertelenmişti. Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu (“eBK”) ve 6570 sayılı GayrimenkulKiraları Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmaya devam ettiği hususlarda…

Daha Fazla

KVKK Uyumluluk Soru Seti

KVKK Uyumluluk Soru Seti

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 07 Nisan 2016 yılında yürürlüğe girmesiyle hukuk mevzuatımızda önemli bir boşluk doldurulmuş ve geniş kitleleri etkileyen bu yasal düzenlemeler zinciri kanuna uyum yükümlülüğü açısından bütün sektörleri harekete geçirmiştir. Avrupa Birliği (AB) mevzuatına paralel olarak yapılan düzenlemeler Avrupa ile eş zamanlı olarak güncellenmekte ve kamuoyu bakımından beklenenden daha hızlı ilerlediği gözlemlenmektedir. Özellikle AB ülkeleri ile iş yapan…

Daha Fazla

Iban Dolandırıcılığı Bilgilendirme

Iban Dolandırıcılığı Bilgilendirme

Bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık suçları hakkında bilgilendirme. Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) ile yapılan işlemleri hedef alan internet korsanları şirketleri oldukça basit bir yöntemle dolandırmaktalar. Korsanlar phishing (oltalama) vb. yöntemlerle şirketlerin uluslararası şirketlerle gerçekleştirdikleri e-posta yazışmalarının içine sızmakta ve IBAN/SWIFT numaralarını kendi numaraları ile değiştirmektedirler. E posta adresinin neredeyse birebir aynı olması dolayısıyla yerli şirketlerin farkına dahi varamadığı bu…

Daha Fazla

Çekte Yetkili İmza Sorunu

Çekte Yetkili İmza Sorunu

İLERİ TARİHLİ ÇEKTE YETKİLİ İMZA SORUNU Çekin ödeme aracı olması itibari ile hukuken vade kararlaştırılması mümkün olmasa da keşide tarihi olarak ileri tarih yazıldığı ve tedavüle çıkarılarak bir kredi aracı olarak kullanıldığı ülkemiz gerçeğidir. Çek Kanununa eklenen geçici madde ile de 31.12.2020 tarihine kadar ileri tarihli keşide tarihi olan çeklerin üzerinde yazılan tarihten önce muhatap bankaya ibraz edilmesi de yasaklanmıştır.…

Daha Fazla

CV Toplama ve Saklama Süreçleri

CV Toplama ve Saklama Süreçleri

CV toplama ve saklama süreçlerinde İşverenlerin Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ndan doğan yükümlülükleri hakkında bir takım tavsiyeler. Bilindiği üzere Kişisel Verileri Koruma Kanunu (Kanun) 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve Kanun kapsamındaki gerçek ve tüzel kişilere kendilerini Kanun’a uyumlu hale getirmeleri için 2 yıllık bir süre öngördü. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı…

Daha Fazla